dr n.med. Włodzimierz Kostyrka

Absolwent wrocławskiej Akademii Medycznej, którą ukończył w 1982 roku. W 1990 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 1992 roku pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2014 roku pełni funkcję ordynatora OA i IT ostrowskiego szpitala. Z Kliniką Ort-Medica jest związany zawodowo od roku 2011, od momentu jej powstania.

(Szeroka wiedza oraz duże umiejętności i doświadczenie pozwalają mu na bezpieczne prowadzenie znieczuleń do wszystkich rodzajów zabiegów wykonywanych w naszej Klinice.)