lek. med. Józef Wcisłek

lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

Urodził się 29 lipca 1961 r. w Kaliszu w rodzinie robotniczej. Wykształcenie w zakresie szkoły średniej zdobył w Liceum im. Asnyka w Kaliszu, gdzie w 1980 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1986 r. Pierwszą jego pracą po dyplomie była asystentura na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w Ostrowie Wlkp. Pod kierunkiem ordynatora Oddziału Stanisława Tambora rozpoczął specjalizację z tej dziedziny medycyny. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskał w 1991 r., drugi stopień w 1996 r. Oba egzaminy zdał z wyróżnieniem. Od 1996 r. był zastępcą ordynatora.

Stale podnosił swoje kwalifikacje na licznych stażach klinicznych tak w kraju jak i za granicą. W 1988 r. odbył miesięczne staże na Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju, oraz w Klinice Chirurgii Ręki w Instytucie Ortopedii w Poznaniu. W tym samym roku przebywał na stażu na Oddziale Ortopedycznym w szpitalu w Lens i w Lille we Francji. W 1992 r. odbył szkolenie z zakresu ultrasonografii stawów biodrowych w szpitalu w Austrii u profesora Grafa. Ponadto zaliczył liczne staże szkoleniowe głównie przed egzaminami w Instytucie Ortopedii w Poznaniu. Interesuje się głównie chirurgią stawu kolanowego. W tym celu szkolił się z zakresu schorzeń kolana i artroskopii w klinikach w Warszawie, Gdańsku i Puszczykowie oraz w Klinice Reumoortopedii w Warszawie w zakresie endoprotezoplastyki bioder i kolana. W 1999 r. i 2000 r., w Camberze w Australii miał sposobność zapoznać się z osiągnięciami w zakresie chirurgii kolana i artroskopii. Uczestniczył w 2000 r. w Kongresie ESSK-a /Europejskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii/ w Rzymie.

Jest członkiem ESSK-a oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

W 2002 roku w drodze konkursu został powołany na stanowisko ordynatora Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

W 1986 roku ożenił się z Aliną Kowalską, lekarzem okulistą. Jest ojcem córek Joannyi Marii. Z jego pozazawodowych zainteresowań wymienić należy fotografowanie przyrody.