lek. stom. Karol Borkowski

lekarz stomatolog, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz implantologią stomatologiczną. Zainteresowania szczegółowe: chirurgia ortognatyczna, złożone przypadki implantologiczne. Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 2001 r.

W roku 2000 odbył miesięczny staż w Departament Cranio-Maxillofacial Surgery Guy`s Hospital w Londynie. Staż podyplomowy odbył w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu. W latach 2004-2011 asystent Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Od roku 2003 związany współpracą ze Specjalistycznym Centrum Stomatologicznym „DENS” we Wrocławiu, w 2008 rozpoczął dodatkowo współpracę ze Specjalistycznym Centrum Stomatologicznym „Interdent” we Wrocławiu. Lekarz konsultant z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej i implantologii w zaprzyjaźnionych jednostkach: Clinident we Wrocławiu oraz Szpital Specjalistyczny Ort-Medica w Ostrowie Wielkopolskim.

Autor i współautor prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych z zakresu zastosowania modeli sterelitograficznych w chirurgii rekonstrukcyjnej części twarzowej czaszki, a także w implantologii.