Narodowy program szczepień

Narodowy program szczepień

ORT-MEDICA Sp. z. o. o.
Ul. Brzozowa 7,


telefon: 62 720 55 55


Rejestracja telefoniczna lub osobista

wtorek: 14:00-15:30
piątek: 12:30-16:00

We współpracy z punktami Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizującymi szczepienia Miasto uruchamia akcję pomocy w dotarciu do punktów szczepień i w drodze powrotnej osobom:

– posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

– mającym trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

W celu sprawnego przeprowadzenia akcji transportowej od 15 stycznia 2021 roku Miasto Ostrów Wielkopolski uruchamia specjalne INFOLINIE czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 8:00-16:00:

606 605 268
790 450 371